Välkommen till Bomans Samarbetskonst

Samspel ger framgång

KONTAKT

Att identifiera förändringsbehov och gå på lösning är alltid bättre än att låta bli.

Utveckling för individ, grupp- och organisation

 

Samspel ger framgång. Välutvecklade samarbeten är en förutsättning för en välfungerande och lönsam organisation. Samarbetsförmåga är lika viktigt som tydliga roller och klara förväntningar i en organisationen. Att kunna samarbeta på olika nivåer i organisationen med verktyg som får det att fungera är en förutsättning. 

Bomans samarbetskonst erbjuder utveckling på individ, grupp och organisationsnivå med tydliga verktyg och mätbara metoder. Carina har gedigen erfarenhet av förändringsarbete och ledarskap som hon tar med sig då hon vägleder utvecklingsprocesser med verktyg från Förändringens Fyra rum. 

Kontakt

Om Förändringens Fyra rum

 

Förändringens Fyra rum är ett helt koncept av metoder, analysinstrument och modeller som fungerar för innovation, utveckling och förändring. Konceptet fungerar i alla typer av företag och organisationer, på individ, grupp eller system/organisationsnivå. 

Förändringens Fyra rum påvisar hur vi som individer upplever verkligheten helt olika, och hur dessa olikheter kan förhindra eller gynna samarbete, förändring och utveckling. Baserat på svenska forskares resultat utvecklade den svenska forskningsledaren Janssen en serie praktiska och användarvänliga analysinstrument, modeller och verktyg som sedan många år används med stor framgång i såväl individ, grupp som verksamhetsutveckling, i Sverige, Norden och andra delar av världen.

Carina har arbetat praktiskt med Förändringens Fyra rum sedan 2016 och är Certifierad handledare sedan 2017.

Kontakt

Funkar det så kör vi.

Carina Boman

Carina Boman är utbildad lärare och rektor. Hon har arbetat som VD och rektor under många år där utveckling på individ-, grupp och organisationsnivå och förändringsprocesser stått i fokus. Carina har bred erfarenhet av förändringsprocesser, ledarskap, distansledarskap och medarbetarskap.

Carina är som person driven, målorienterad och lyhörd. Carina har god förmåga att strukturera och vägleda mot tydliga mätbara mål med metoder som fungerar. Kolmårdens Djurpark är ett exempel på en mycket nöjd kund och som instämmer i den goda förmåga till hållbar lösning som Carina besitter med hjälp av sina arbetsmetoder.

Carina är Certifierad handledare inom Förändringens Fyra rum och har tillämpat dess analysmetoder och arbetsverktyg framgångsrikt sedan 2016. Hon har parallellt med rektorsarbete delat med sig av sin kunskap till andra organisationer och företag där hon skapat anpassade insatser och väglett organisationer och personer med hållbara resultat. 

Join up på LinkedIn